وای برما سجده برتابوت کورش میکنیم


بعداز آنهم ادعای فضل و دانش  و میکنیم


راه حق دیدیم ودر بیراه باطل مانده ایم


قرنها بگذشت و ما هنوز جاهل مانده ایم


درسخن ما اولین در هرچه نیکی بوده ایم


ما گره  ازکارعالم ابتدا   بگشوده ایم


از ازل هم از هنر جز ماکسی بویی نداشت


هیچکس مانند  ما آیین نیکویی نداشت


درمیان نسل آدم ما نژاد  برتریم


در ضریب هوش و دانش,مازعالم سرتریم


دین ماهم گرچه با  اجبار  و زور  تحمیل شد


گرچه  آمد از حجاز   اما به ماتحویل شد


مهد تاریخ و هنر دامان ایران بوده است


این تمدن پیش از اسلام بس درخشان بوده است


ما کجا و تازیان وحشی و جاهل  کجا


ما  کجا سوسمارخوران جانی و قاتل کجا


من ندانم این حماقت تا کجا همراه ماست


هرچه داریم  ادعا تاریخ  سد راه  ماست


خاک ایران خود گواه  پوچی تاریخ ماست


هرچه  گوییم حرف مفت و جعل و کذب ادعاست


ملتی هستیم از خود راضی و پر ادعا


همچوشاهی کو بود درخواب شیرین گدا


سرزمین اریایی ازتمدن  خالی است


این تمدن  در حقیقت جعلی و پوشالی است


دست ناپاک یهودی فتنه برپا کرده است


افتخاری را به ایران جعلی اعطا کرده است


ازدل تاریخ ما یکباره کورش زنده شد


ناگهان  تاریخ  ما از نام   او    آکنده شد


بعد   از آنهم  کورش جلاد   ذوالقرنین  شد


مو  به مو  امر یهود  اجرا  و  نصب العین شد


شد سفارش  شاهنامه   تا  خلأها  پر کند


تا که هر چرندخواری سر  در آن  آخور کند


اسب چوبین تمدن درپاسارگاد نعل شد


استروناخ یهودی مجری این جعل شد 


هیچکس هم معترض براین خیانتها نشد


ملتزم کس بر حراست از امانتها  نشد


پیکر تاریخ  راباجعل  بنیان   کرده  اند


بر فریب   مردمان  سعی  فراوان    کرده اند


هان تو ای جاهل که کورش راپرستش میکنی


مزدک   و   زرتشت   و   مانی   راستایش میکنی


شأن تو این است و از این بیش نیست


هیچکس را دشمنی درنده تر از خویش نیست


هردلی کو   روشن  از نور حقیقت   میشود


تا  ابد   پابند    آیین  طریقت    میشود


هرگز او   راخوفی از گردونه  صدرنگ  نیست


در دلش  هرگزمیان نفس و ایمان جنگ نیست


تاریخ : چهارشنبه 16 دی 1394 | 14:46 | چاپ | نویسنده: salim | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آریس مت
  • وب تک درخت تعاون
  • وب داستان کوتاه
  • وب پی دی با